ชื่อรายงาน : ข้อมูลทั่วไปภาควิชา/ระดับกอง รหัสรายงาน : U01.2
หน่วยงาน : คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ปรับปรุง : -
ภาควิชา/กอง : สาขาวิชาศึกษาทั่วไป - พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550


หัวหน้าหน่วยงาน : สัณหกัญญา อรุณธารี
โทรศัพท์ :
โทรสาร : 022222814 ต่อ 5104
เว็บไซต์ : http://foala.rmutr.ac.th/
จำนวนบุคลากร : 22 คน
ข้อมูลทั่วไปหน่วยงาน
    ประวัติการก่อตั้งคณะศิลปศาสตร์ มีรากฐานมาจากสถาบันศึกษาที่มีชื่อเสียงทางด้านภาษาต่างประเทศ ซึ่งเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานมากว่า 120 ปี และในปี พ.ศ. 2548 ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ อันประกอบด้วย 4 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ เพาะช่าง ศาลายา และวังไกลกังวล โดยมีสำนักงานคณะศิลปศาสตร์ ตั้งอยู่ที่เลขที่ 264 ถนนจักรวรรดิ เขตสัมพันธ์วงศ์ กรุงเทพฯ 10100 คณบดีคนปัจจุบันชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญจน์มณัส พชรบดี
ภาระหน้าที่
หน่วยงานย่อย / สาขาวิชา
    1. คณิตศาสตร์ 2. ภาษาไทย 3. สังคมศึกษา 4. กฏหมาย 5. พลานามัย


Rajamangala University of Technology RATTANAKOSIN

db_Started : , Comments & Suggestion to paisarn77@hotmail.com